Edition-Kits

V-Strom1000 Basic
V-Strom1000 Basic
EUR€ 725,00

Modelljahr 2014-2016

V-Strom1000 Touring Edition
V-Strom1000 Touring Edition
EUR€ 1.150,00

Modelljahr 2014-2016

DL650/XT Basic
DL650/XT Basic
EUR€ 740,00

Modelljahr 2012-2016

DL650/XT Touring
DL650/XT Touring
EUR€ 960,00

Modelljahr 2012-2016

DL650/XT Traveller
DL650/XT Traveller
EUR€ 1.180,00

Modelljahr 2012-2016