Edition-Kits

V-Strom1000 Basic
V-Strom1000 Basic
EUR 725,00

Modelljahr 2014-2016

V-Strom1000 Touring Edition
V-Strom1000 Touring Edition
EUR 1.150,00

Modelljahr 2014-2016

DL650/XT Basic
DL650/XT Basic
EUR 740,00

Modelljahr 2012-2016

DL650/XT Touring
DL650/XT Touring
EUR 960,00

Modelljahr 2012-2016

DL650/XT Traveller
DL650/XT Traveller
EUR 1.180,00

Modelljahr 2012-2016